De 6 inkooptrends voor 2024

Erik van Buuren

Terwijl jij 2023 afsluit, of je voorbereidt op 2024, wil ik graag de belangrijkste inkooptrends met je delen. Dit zijn mijn inzichten en ik ben benieuwd naar die van jou!

number one green white

Navigeren door volatiele markten

Een niet te missen inkooptrend is de nog steeds aanhoudende volatiliteit in de markt. Of het nu gaat om schommelende grondstofprijzen, wisselende marktvraag of geopolitieke onzekerheden, als inkopers moeten we wendbaarder zijn dan ooit.

Dit betekent dat we goed continu inzicht moeten hebben in risicovolle goederen. Dit doen we met een risicobeheers-strategie. Ook moeten we altijd voorbereid zijn op onvoorziene veranderingen.

De sleutel hier is:

  • flexibiliteit in onze inkoopplannen,
  • het constant monitoren van markttrends, en
  • het monitoren van onze eigen spend om snel te kunnen reageren op veranderingen.

Ook economische groei blijft langzaam en iedereen is voorzichtig. Daarnaast hebben arbeidskosten veel impact. Hoe ga jij om met deze volatiliteit in jouw rol? Ik hoor graag jouw strategieën en visie.

number two green white

Supply chain resilience

De wereldwijde gebeurtenissen benadrukken het belang van veerkrachtige toeleveringsketens. Begin dit jaar hoorde ik van bijna elke inkoper dat ze bezig waren met het verkrijgen van materiaal. Dit vereist een focus op diversificatie, risicobeheer en samenwerking om onze supply chains robuuster te maken. En vaak helpt het om leveranciers dichtbij te zoeken.

number 3 green white

Strategische samenwerkingen

Deze inkooptrend is al enkele jaren ingezet, maar zet zich door: een verschuiving naar meer waarde-creërende, langdurige relaties met leveranciers. Het gaat niet alleen om transacties en kosten-efficiency, maar om partnerschap en gezamenlijke innovatie.

Ik sprak begin dit jaar ook enkel inkopers die hun inkopen veilig hadden gesteld, doordat ze volop inzetten op leverancier relaties. Spend Lab lid René gaf zelfs aan een verkoop verhaal te hebben dat ze telkens met hun belangrijkste leveranciers deelden. Deze samenwerkingen ondersteunen het handhaven van zo laag mogelijke voorraden, zoals voor de pandemie. En daarmee dus een gunstigere cashflow.

number 4 green white

Digitalisering en automatisering

Digitalisering en automatisering is een game changer. Door het inzetten van geavanceerde technologieën zoals AI-tools, kunnen we:

  • onze processen stroomlijnen,
  • persoonlijk efficiënter werken, en
  • ruimte maken voor strategisch werk

Denk aan Chat GPT of Bing Copilot, die ons kunnen helpen bij alledaagse taken of juist complexe data-analyses en rapportage. 

''De toekomst is niet van AI,

de toekomst is van degenen die partneren met AI.''

number 5 green white

Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid is niet meer optioneel. Het gaat om ethisch en milieuverantwoord inkopen. Dit heeft niet alleen invloed op onze reputatie, maar kan ook kostenbesparingen en innovatie stimuleren. Zoals Jan Sjouke in ons interview zei.

"Houd bij elke beslissing People, Planet en Profit in de gaten"

number 6 green white

Data-gedreven besluitvorming

In onze branche wordt data steeds belangrijker. Het effectief verzamelen en analyseren van data helpt ons bij:

  • het nemen van geïnformeerde beslissingen en
  • het optimaliseren van inkoopstrategieën.

Veel organisaties zijn bezig met het implementeren van BI oplossingen zoals Power BI. De basis voor ons inkopers is uiteraard een goede, diepgaande spend analyse, los van Excel. Laat me weten als je een keertje de laatste versie van de SpendExplorer wilt zien.Dit zijn de inkooptrends die ik zie. En ik ben benieuwd naar jouw visie! Wat zie jij als de belangrijkste trends en uitdagingen voor 2024? Hoe bereid je je voor om deze inkooptrends het hoofd te bieden? Ik hoor graag jouw gedachten en ideeën.

Afgelopen 15+ jaar heb ik grote multinationals geholpen om hun systemen en inkoopprocessen te verbeteren. Zo hebben ze beter en sneller overzicht gekregen.

Veel inkoopteams zie ik stoeien met het inzichtelijk krijgen van relevante basis informatie. Er wordt gekozen voor dure mainstream oplossingen. Of er vindt continue miscommunicatie plaats met de interne IT afdeling.

Ik sta te popelen om jou en je team het continue overzicht te geven met minimale tijdsbesteding.

>